Odin Development Compass - Meting (18+)

De Odin Development Compass (ODC) is gebaseerd op het gedachtegoed van analytisch psychotherapeut dr. Carl Gustav Jung (1875-1961). Deze meting geeft zicht op wat je weet (cognitie) en waar je onbewuste voorkeuren (associatie) liggen. Deze ODC-meting biedt als het ware een kompas, een richting waar je naartoe kan ontwikkelen om dichtbij je natuurlijk talent te blijven. Het geeft zicht op je onbewuste drijfveren, je aangeleerd gedrag en is een voorspeller van je gedrag onder stress. Hier betreft het gedrag wat je ooit eerder bent gaan inzetten omdat dit in vroegere situaties helpend was, maar wat op dit moment mogelijk (onbewust) zorgt voor een energielek.

ODC-meting

Binnen Praktijk InKleur is de ODC-meting mogelijk voor volwassenen en ook voor jongeren (12-18). Als ouder geeft het je zicht op je natuurlijk en aangeleerd gedrag, waardoor je interactiepatronen met je kind beter kan begrijpen. Wanneer ook je zoon of dochter de meting heeft gedaan, is het mogelijk om vanuit beide profielen passende doelen op te stellen om de interactie te verbeteren.

De ODC-meting is een meting middels tekst en beeld en maak je digitaal in slechts 10-15 minuten. Doordat de meting zich richt op zowel bewust (cognitie) als onbewust (associatie) niveau kunnen nieuwe inzichten worden verkregen. Meer informatie over de meting is te vinden op www.odincompany.com.