Intelligentieonderzoek

Sommige kinderen laten op school of thuis divers gedrag zien, wat ook zou kunnen duiden op bijzonderheden in het intelligentieprofiel. Om over- of ondervragen en de manier van leren in kaart te brengen is het zinvol een intelligentieonderzoek af te nemen. Dit geeft veel informatie over de cognitieve capaciteiten van een kind. Het intelligentieonderzoek geeft tevens een idee van hoe iemand werkt, waar de sterke en minder sterke kanten in het profiel zitten en hoe de intelligentie is opgebouwd. Diverse vragen kunnen hierdoor beantwoord worden en op school richting geven aan een passend vervolg. Met mijn jarenlange ervaring en kennis over hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, beelddenken en faalangst is er veel aandacht voor de extra behoeftes van een kind. Door hier tijdens het onderzoek al rekening mee te houden, is het onderzoek voor de kinderen zelf ook leuk en is de conclusie zo betrouwbaar mogelijk.

Voor volwassenen

Volwassenen hebben soms om diverse redenen behoefte aan meer zicht op hun intelligentie en de wijze waarop hun profiel is opgebouwd. Bijvoorbeeld om te weten hoe zij met diverse werkzaamheden omgaan, welke niveau passend is of als startpunt voor eventueel verder onderzoek. Ook voor hen is binnen praktijk InKleur mogelijkheid een onderzoek te doen.