Integratieve therapie voor kinderen/jongeren

Binnen de integratieve benadering staat de cliënt centraal, niet een specifieke methodiek of werkvorm. Diverse theorieën en stromingen bieden de therapeut een basis om voor elke unieke cliënt een eigen passende inhoud aan te dragen. De mens wordt als geheel gezien, waarbij aandacht is voor de fysieke, cognitieve, emotionele en ook existentiële kant. Bijgestaan door gesprekken en samenzijn met de therapeut is er ruimte voor de cliënt om zichzelf steeds beter te leren kennen op een manier die bij hem of haar past. Het gaat erom eigen oplossingen te ontdekken voor datgene wat als lastig wordt ervaren.