Voor ouders

Zit je kind even niet lekker in zijn vel en komt hij (of zij) er zelf niet helemaal uit, dan kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te ervaren. Praktijk InKleur is een praktijk voor orthopedagogiek en integratieve therapie. Zowel vanuit gedragskundige invalshoek als vanuit diverse therapeutische stromingen, staat het kind centraal. Niet de methode is leidend, maar het unieke karakter van uw kind, het unieke systeem waar hij/zij in opgroeit en de vraag die gesteld wordt.

Praktijk InKleur gaat uit van de mogelijkheden die iemand al in zich heeft om weer op eigen kracht verder te kunnen gaan. Diverse methodieken en modellen worden ingezet, waarbij op speelse en creatieve wijze de weg gezocht wordt naar ieders eigen antwoorden.

Integratieve therapie voor kinderen/jongeren

Binnen de integratieve benadering staat de cliënt centraal, niet een specifieke methodiek of werkvorm. Lees meer
 

Begeleiding bij opvoedingsvragen

Heb je als ouder vragen over de opvoeding, of wanneer je terugkijkt naar je eigen opvoeding, is een luisterend oor en sparringpartner soms heel prettig. Lees meer

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek geeft zicht op de wijze waarop iemand aan het werk gaat, waar sterke en minder sterke kanten zitten en hoe het profiel is opgebouwd. Bij sommige hulpvragen kan dit inzicht veel verhelderen. Lees meer