Praktijkinformatie

  • Bereikbaarheid
  • Tarieven
  • Vergoeding
  • Klachtenregeling

Bereikbaarheid

Je bent welkom in de praktijk in Gennep op locatie van Pica Mare, Picardie 38. De ingang is rechts naast de hoofdingang van 4Events. Op de voordeur tref je het logo van de praktijk, zoals ook van de overige gevestigde zorgaanbieders op dit adres. Wanneer je binnenkomt is er meteen een trap (incl lift) naar boven. Bovenaan deze trap is de wachtruimte, een zitje waar je plaats kan nemen en waar je wordt opgehaald door je therapeut. 

 

Parkeren is ruimschoots mogelijk bij praktijk InKleur. De grote parkeerplaats voor de deur wordt gebruikt door de omliggende scholen en publieke voorzieningen. Rondom de spitstijden van het onderwijs kan het wat drukker zijn met fietsen, auto's en taxi's. 

Tarieven

Sessie; dit kan een gesprek met ouders, met de cliënt, of op school zijn. Een sessie duurt een uur (incl. btw). € 95,-
Opstelling; eenmalige vraag voor een opstelling, varieert van 1,5-2 uur. € 175,-
Inzet zzp in een organisatie; uitgangspunt is een vast tarief. Afhankelijk van de grootte van de opdracht kunnen hierover passende afspraken worden gemaakt (ex. btw).  
ODC-meting jongeren basis; dit betreft een ODC-meting voor jongeren, een terugkoppeling van 1,5 uur en een schriftelijke rapportage (ex. btw). € 180,-
ODC-meting jongeren uitgebreid; De ODC-meting basis kan worden uitgebreid met meerdere begeleidingsgesprekken. Wanneer hier behoefte aan is en hier vragen over zijn, kun je contact opnemen met Anneke voor verdere afstemming.   
 
Intelligentieonderzoek; mogelijkheden voor kinderen/jongeren (IDS-2) (incl. btw).  
Intelligentiescreening; screening met IDS-2 voor een betrouwbare schatting van de intelligentie. Bijvoorbeeld in situaties waarin bepaalde afwegingen genomen moeten worden o.b.v. een IQ-score. Inclusief mondelinge en schriftelijke terugkoppeling € 350,-
Intelligentieonderzoek; indvidueel onderzoek 4-20 jaar met IDS-2 waarbij inzicht wordt verkregen in algemene intelligentiescore en intelligentieprofiel, inclusief rapportage en adviesgesprek. € 995,-
Intelligentieonderzoek breed; individueel onderzoek 4-20 jaar met de IDS-2 waarbij naast inzicht in algemene intelligentiescore en profiel ook gekeken wordt naar executieve functies en sociaal emotioneel functioneren. Dit onderzoek wordt geadviseerd wanneer binnen begeleiding en onderwijs behoefte is aan meer zicht op ontwikkelings-, ondersteunings-, en onderwijsbehoeften.  €1.250,-
Intelligentieonderzoek breed plus; individueel onderzoek 4-20 jaar met de IDS-2. Naast 'intelligentieonderzoek breed' zijn er overige aanvullingen mogelijk, waarbij ook aandacht is voor schoolvaardigheden en motoriek. Afhankelijk van de vraag kan het brede onderzoek hiermee verder orden uitgebreid.   

Vergoeding

De therapeut is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Dankzij de registratie bij de VBAG en de RBCZ is het mogelijk vergoeding aan te vragen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vergoeding is niet mogelijk bij een intelligentieonderzoek of een ODC-meting. Wanneer de ODC-meting wordt ingezet als onderdeel van de behandeling kan deze wel binnen de vergoedingsmogelijkheden passen.

Bespreek met uw therapeut welk deel van de geboden zorg vergoed wordt, wanneer je hier aanspraak op zou willen maken. Bij je eigen zorgverzekering kun je vervolgens navragen welke vergoeding mogelijk is.

NVO  VBAG  SKJ

 

Daarnaast is praktijk InKleur een gecontracteerde zorgaanbieder in Noord en Midden Limburg. Binnen de gemeente Gennep, Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas en Venray is het mogelijk dat de verleende zorg door de gemeente vergoed wordt. Vanaf 2022 wordt ook de gemeente Venlo hieraan toegevoegd. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts of gezinscoach nodig voor het aanvragen van een beschikking. Heeft u hier vragen over, neem gerust contact op.

Klachtenregeling

Is er sprake van onvrede over het handelen van de orthopedagoog/therapeut tijdens het proces, is het fijn hier rechtstreeks contact over op te nemen. Bel of mail Anneke gerust, of spreek hierover tijdens een ontmoeting. Wat te doen als jullie er samen niet uitkomen? 

 

Gaat het om een klacht t.a.v. het handelen als orthopedagoog?

klachtenprocedure NVO

 

Gaat het om een klacht t.a.v. het handelen als therapeut?

klachtenprocedure VBAG