Visie

Kinderen en jongeren bevinden zich in een bijzondere fase van hun leven. Spel, ontspanning, ontwikkeling en groei mogen kleur geven aan deze fasen. Echter, nogal wat kinderen en jongeren voelen zich somber, kunnen moeilijk ontspannen of genieten van het jong zijn. Daardoor kunnen zij vaak de dingen niet meer doen, die zij hard nodig hebben voor hun ontwikkeling en groei. Je zou kunnen zeggen dat zij het leven niet in kleur, maar meer in grijstinten ervaren. InKleur gaat ervan uit dat elk kind en elke jongere het verdient om deze bijzondere fase van het leven als een kleurrijke herinnering te ervaren. Het kan zijn dat je er door verschillende omstandigheden even niet helemaal zelf uitkomt, dit geldt voor zowel ouders als hun kinderen. Dan kan binnen praktijk InKleur gezocht worden naar nieuwe handvatten om de eigen kracht weer boven te laten komen. InKleur zou een stille kracht van buitenaf kunnen zijn, zodat kinderen en jongeren hun eigen beeld weer in kleur zien en daarmee weer stappen kunnen zetten op de weg vooruit.