Groepsbegeleiding bij rouw

Ieder kind is uniek en elk verlies is anders. Het verliezen van een dierbare hoort bij het leven. Dat maakt het niet eenvoudig, integendeel. Ook veel volwassenen worstelen met het doorlopen van een rouwproces en komen niet altijd toe aan het vinden van nieuwe kracht. Wanneer kinderen met een verlies te maken krijgen is het voor ouders en omgeving vaak lastig om in te schatten wat het kind nodig heeft. Kinderen rouwen anders dan volwassenen en laten soms afwijkende signalen in hun gedrag zien. Logisch, hun hele gevoelswereld staat op zijn kop. Tevens is bekend dat onverwerkte verliezen vaak in veel hevigere vorm op latere leeftijd alsnog terugkomen.

Samenwerking

"Samen omgaan met verlies" is een groepsprogramma dat in samenwerking met Praktijk Marike le Large is ontwikkeld. Het biedt kinderen de mogelijkheid hun verlies te delen met leeftijdgenoten, terwijl ze professioneel begeleid worden bij het doorlopen van een rouwproces. Dit geeft kinderen de ruimte hun gevoel een plek te geven en kracht te halen uit het verlies wat in hun leven is.

Persoonlijke intake

Middels creatieve en open werkvormen doorlopen de kinderen met elkaar de diverse fasen van een rouwproces. Na een persoonlijke intake zijn er 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij voldoende aanmelding start telkens een nieuwe groep. Voor het starten van een groep wordt gekeken naar leeftijd en de aard/vorm van de rouw. De persoonlijke intake geeft ieder de gelegenheid zich te uiten over het eigen rouwproces en geeft eventueel ruimte voor begeleiding aan ouders.

Meer weten?

Heb je zelf vragen over rouwverwerking bij kinderen? Het is mogelijk je in te schrijven voor een lezing of workshop rondom dit thema. Ook voor specifieke vragen over de rouwverwerking van je zoon/dochter, of een aanmelding voor de groepsbegeleiding kun je contact opnemen met praktijk InKleur.